Audit & assurance

ACCOUNTANTSCONTROLE: VAN DE NOOD EEN DEUGD MAKEN

Ben je verplicht om de jaarrekening te laten controleren door een accountant? Of misschien wil je het wel vrijwillig om zo verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld een financier of aandeelhouder? De juiste partij kiezen is essentieel. De controle is vaak een intensief proces waardoor er veel gevraagd wordt van jou en jouw administratieve medewerker(s). Korte lijnen, geen ingewikkelde uploadwebsites en vaste contactpersonen helpen je daarbij. Een controle lijkt soms niet direct iets op te leveren toch? Daar wil ons team van accountants en medewerkers jou graag het ongelijk in bewijzen. Ons advies helpt je daadwerkelijk om jouw organisatie op breed vlak te verbeteren. De controle is ook de stok achter de deur om de processen eens flink onder de loep te nemen. Laten we van de nood een deugd maken!

VAST CONTROLETEAM

Ga je met ons in zee? Verwacht dan dat we de controle zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Binnen ons team van specialisten kennen we een laag personeelsverloop, waardoor je een vast team krijgt toegewezen. Dit scheelt dubbele vragen en borgt de kennis van jouw organisatie. Zij hebben ervaring in vrijwel alle soorten en maten van organisaties waardoor we jouw organisatie snel doorgronden. Bij het uitvoeren van de controlewerkzaamheden werken wij bij voorkeur op jouw locatie. Dat is persoonlijk, zorgt voor een optimale samenwerking en voorkomt inefficiëncy in het werkproces.


HELDERE TAAL EN TRANSPARANTE PRIJSSTELLINGEN

Wij praten en schrijven heldere taal. Wanneer er verbeterpunten in de organisatie (nodig) zijn communiceren wij hierover in gesprekken, maar natuurlijk ook in brieven. Wij vinden dat goede kwaliteit leveren ook betekent dat we communiceren in heldere taal. Hetzelfde geldt voor onze prijsstelling. Omdat een accountantscontrole best een omvangrijk proces is hangt daar ook een prijskaartje aan. Wij communiceren vooraf over de begroting. Het kan wel eens voorkomen dat er onvoorziene extra werkzaamheden nodig zijn. Ons standpunt is om eventuele extra werkzaamheden zoveel mogelijk binnen jouw organisatie te laten uitvoeren. Vanzelfsprekend moet dit wel passend zijn. Als het nodig is dat wij extra werkzaamheden verrichten, dan bespreken wij dit altijd vooraf met je.

AFM: partner in control

Natuurlijk beschikken wij over de Wta-vergunning om controles uit te voeren. De AFM, Autoriteit Financiële Markten, heeft deze vergunning verleend nadat ze ons uitgebreid hebben getoetst. Ook kijken ze continu of wij alle regels naleven. Voordeel is dat wij zijn aangesloten bij SRA, Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten, een organisatie waar AFM een samenwerking mee heeft. SRA inspecteert hun leden het hele jaar op verschillende fronten. Daardoor hoeft de AFM geen dubbel werk te doen. Natuurlijk houden ze wel toezicht.

EEN ACCOUNTANTSCONTROLE: DIT KUN JE VERWACHTEN

Geeft de jaarrekening een juist beeld van de financiële positie van jouw onderneming? Deze vraag beantwoorden we met de accountantscontrole. Ook controleren wij of de jaarrekening voldoet aan wet- en regelgeving. “Nadat we de opdracht hebben aangenomen bestaat de controle uit grofweg 5 stappen. Deze stappen zijn niet afgebakend, maar lopen in elkaar over. Zo krijg je een goed idee hoe het proces loopt als jullie onze partner in control worden”, aldus Melanie-Schintz-Privée, één van onze vennoten in het controleteam.


Stap 1 Opdrachtacceptatie

In deze eerste fase maken we de opdracht formeel. We gaan na of niets in de weg staat om de opdracht op een goede manier te kunnen uitvoeren. In bepaalde gevallen nemen we ook contact op met de vorige accountant om daar gegevens te verkrijgen. Ook maken we samen afspraken over team, planning en budget.


Stap 2 Risicoanalyse en planning

In deze fase van de opdracht voeren we een uitgebreide risico-analyse uit. Dit vormt de basis van de inrichting van onze werkzaamheden. Hiervoor hebben we kennis van jou en jouw onderneming nodig. We gaan in deze fase dus vooral met elkaar in gesprek over jouw organisatie waarna we op kantoor vormgeven aan onze aanpak van de controle. Eén van de onderwerpen die hierbij aan bod komen is onze inschatting voor afwijkingen van een materieel belang als gevolg van fraude. Hoewel ons onderzoek zich niet specifiek richt op het ontdekken van fraude bespreken wij onze inschattingen en bevindingen met jou. Indien wij bij de uitvoering van onze opdracht aanwijzingen van fraude verkrijgen verrichten wij aanvullend onderzoek ongeacht de mogelijke omvang.


Stap 3 Interim-controle

Tijdens de uitvoering van de interim-controle stellen wij het bestaan en de (continue) werking van interne beheersingsmaatregelen en het interne informatiesysteem vast. De focus van deze controle kan van jaar tot jaar worden gewijzigd. In overleg met jou, kunnen op roulerende basis jaarlijks andere processen worden doorgelicht voor wat betreft de werking van de systemen van interne beheersing. Uiteraard geldt dit ook voor de geautomatiseerde omgeving. De interim-controle wordt bij jou uitgevoerd. De exacte data van uitvoering bepalen we samen.

Vennoot in het controleteam Wietze Groot van onze vestiging Heerhugowaard legt uit: “In deze fase kijken we met een objectieve blik naar de organisatie en nemen alle bevindingen op in de managementletter. We kijken onder andere naar de processen rondom productie, IT, in- en verkoop, personeel en voorraden. Dit levert jou een advies op met concrete handvatten om processen in de organisatie te verbeteren.” Wat leer je concreet?

  • Aanwezige knelpunten of problemen
  • Mogelijke risico’s die daaruit volgen
  • De nodige verbeteringen
  • Effecten van ingevoerde maatregelen
  • De kwaliteit van jouw kwaliteitsmanagementsysteem 
Vennoot en registeraccountant

Wietze Groot

Een audit zet aan tot next level ondernemen. Van verplicht nummer tot helpende hand. Gebruik de accountantscontrole in jouw voordeel en haal er het maximale uit!”

Stap 4 Eindejaarscontrole

In de fase van de eindejaarscontrole focussen wij op de jaarrekening. Niet de zaken voorafgaand aan de cijfers, maar we checken de cijfers zelf. Ook stellen we vast dat de jaarrekening voldoet aan de wet. Melanie: “Wij werken met specialisten en handige tools, zodat er veel standaard en geautomatiseerd gaat. Zo blijft er tijd over voor echt contact.” We leggen je het gehele proces graag persoonlijk uit. De koffie staat klaar. 


Stap 5 Afronding en controleverklaring

Aan het eind van onze werkzaamheden stellen wij de controleverklaring op. Daarmee is het gehele controleproces doorlopen. Onze verklaring straalt vertrouwen uit naar de gebruikers van de jaarrekening.

Vennoot en registeraccountant

Melanie Schintz-Privée

“Een belangrijk aspect voor mij is ‘samen’. Dit geldt zowel voor contact met klanten als met de collega’s onderling. Ik haal graag het beste in elkaar naar boven en laat iedereen graag doen waar ze goed in zijn. Samen in control van onze opdrachten!”

Bekijk al onze specialisten >

WANNEER IS CONTROLE VERPLICHT?

Een controle is vanuit de wet voorgeschreven als jouw onderneming volgens de wet middelgroot of groot is. Dit is aan de orde als je voldoet aan minimaal twee van de volgende drie punten:

  • Het balanstotaal is hoger dan € 7.500.000
  • De netto-omzet over het boekjaar is hoger dan € 15.000.000
  • Er zijn gemiddeld over het boekjaar meer dan 50 (fulltime) medewerkers in dienst
LinkedIn

Blijf op de hoogte en volg Omnyacc op LinkedIn

Omnyacc op LinkedIn volgen

Al ruim 2.000 ondernemers gingen je voor

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?